Objavljena 8. novela Uredbe CLLD

Ni komentarjev
V petek, 15. 10. 2021 je bila v Uradnem listu št. 163/2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje…
Preberi več

Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027

Ni komentarjev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo javno razpravo o Strateškem načrtu SKP, v katerem načrtujemo ukrepe razvoja podeželja in kmetijstva v naslednjem programskem obdobju (LINK). Ob močni angažiranosti kmetov je vlada zagotovila dodatna sredstva, s pomočjo katerih ne bo…
Preberi več
Meni