Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027

Ni komentarjev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo javno razpravo o Strateškem načrtu SKP, v katerem načrtujemo ukrepe razvoja podeželja in kmetijstva v naslednjem programskem obdobju (LINK). Ob močni angažiranosti kmetov je vlada zagotovila dodatna sredstva, s pomočjo katerih ne bo…
Preberi več
Meni