Ime: LAS DOBRO ZA NAS

Sedež: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica

Predsednik: mag. Branko Žnidar

Datum ustanovitve: 04. 09. 2015

Transakcijski račun: SI56 0131 3600 0000 547

Status delujoče LAS:

Telefon: + 386 (0) 2 620 22 70

Elektronska pošta: las@ric-sb.si

Spletna stran: www.lasdobrozanas.si

Zapisnik ustanovne seje LAS Dobro za nas

Zapisnik o imenovanju ocenjevalne komisije

Meni