Operacije EKSRP

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

Oprema in promocija za ohranitev dediščine Dravinjske doline

Povzetek: Turistično društvo Samostan Studenice bo skupaj s partnerji: Spletno trgovino in storitve Wlan-sat,  Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Turističnim društvom Breza Pragersko Gaj opremilo in dalo pomen prostorom nekdanje šole v Studenicah z namenom popularizacije izjemno zanimive naravne…

Motorik park pod Bistriškim Vintgarjem

Povzetek: Upravičenec Picerija Kuki razvija novi športni center s tremi tenis igrišči na prostem, pokrito tenis dvorano z dvema igriščema in fitnes dvorano ter vsemi pripadajočimi servisnimi prostori, z gostinsko ponudbo, prenočišči in sejno dvorano. V okviru operacije bo upravičenec…

Podnevi in ponoči v Halozah

Območje LAS Dobro za nas ima številne omejitvene dejavnike in razvojne niše, še zlasti na območju Haloz, ki še vedno veljajo za sinonim revščine in zaostalosti. Tukaj je zabeležena zelo visoka stopnja odseljevanja in staranja prebivalstva, zelo malo delovnih mest…

Dobrote podeželja

Glavne dejavnosti: V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z novimi pripomočki ter razvili nove produkte. Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za…

Po poteh naravne in kulturne dediščine

Povzetek: Občina Poljčane je v skrbi za kulturno dediščino, ohranjanju naravnega okolja in v želji po nadaljnjem ustvarjanju razvojnih priložnosti, temelječih na naravni in kulturni dediščini območja, oblikovala projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine v katerega sta vključena dva…

Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

POVZETEK: Na območju občine Makole je v zadnjih letih prišlo do različnih pozitivnih premikov na področju turizma. Ker ravno poteka praznovanje ob 250 letnici župnije Makole, želimo v turistično ponudbo teh krajev v prihodnje vključiti tudi versko komponento. S projektom…

ŠtokWenzel – oživljamo dediščino vinarstva

POVZETEK: Operacija se osredotoča na oživljanje kulturne dediščine na inovativen način s prezentacijo izdelkov iz starih rabljenih materialov. Rekonstruirala se bo stara vinska klet, ki predstavlja kulturni spomenik. Namen obnovljene kleti je poraba prostora za prezentacijo lastnih izdelkov izdelanih iz recikliranih…

Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi

POVZETEK: Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi  z akronimom Aktivno Pohorje je nadgradnja projekta Po poteh kulturne dediščine Pohorja z akronimom Doživetje Pohorje. Nov projekt povezuje 3 projektne partnerje: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost Tinje ter…

Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17

POVZETEK: Operacija predstavlja velik premik v povezovanju, promociji in vključevanju novih vsebin v lokalno turistično ponudbo območij občin Rače-Fram in Slovenska Bistrica ter celotnega območja LAS. Predstavlja inovativen pristop pri trženju kmetijskih proizvodov z novimi vsebinami, ki so pomembne za nadaljnje…
Operacije ESRR

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

Folklorna vez

Ljubiteljska kulturna dejavnost je na območju LAS zelo razvita in ima že dolgo tradicijo, zlasti na področju ohranjanja kulturne identitete. Najpomembnejša funkcija kulturnega ljubiteljstva pa je, ob ohranjanju ljudskega izročila, prav gotovo kvalitetno preživljanje prostega časa, torej razvijanje družbenega življenja…

Makolski lodn

MAKOLSKI LODN razvoj turizma spodbujanju razvoja podeželja spodbujanje samooskrbe trženju lokalno pridelane hrane predstavitev kulturnih in naravnih znamenitosti kraja Namen operacije: Operacija je namenjena razvoju turizma ter spodbujanju razvoja podeželja in posledično tudi spodbujanje samooskrbe, kar pozitivno vpliva na kulturno-socialno poseljenost…

Potuj zeleno

Inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta – POTUJ ZELENO Tako občina Slovenska Bistrica kot občina Rače-Fram si zelo prizadevata k zmanjšanju motoriziranega prometa na svojem območju, saj je njuno mestno območje zaradi ugodne prometne lege izredno obremenjeno z nevarnimi emisijami…

Reši življenje

Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno žilnih bolezni – REŠI ŽIVLJENJE. Partnerja projekta, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica kot vodilni partner in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica skozi projektne aktivnosti izpostavljata izjemen pomen očividcev za…

Vzpostavitev centra “Modra delavnica” – od poskusa do poklica

Namen projekta: vzpostavitev centra »Modra delavnica« kot skupnostni center tehniškega in drugega ustvarjanja, kjer se otroci, mladi in odrasli učijo, ustvarjajo in razvijajo (poslovne) ideje ter ob tem in preko tega prepoznavajo in načrtujejo lastno poklicno pot. Identificiranim ciljnim skupinam obiskovalcev…
Operacije sodelovanja

Jem drugače, jem domače

LAS Dobro za nas je eden od petih partnerskih LAS, ki so uspešno kandidirali na 2. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS je tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek…

Zgodbe rok in krajev

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija  podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj. Projekt sodelovanja…
Meni