Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

Oprema in promocija za ohranitev dediščine Dravinjske doline

Povzetek: Turistično društvo Samostan Studenice bo skupaj s partnerji: Spletno trgovino in storitve Wlan-sat,  Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Turističnim društvom Breza Pragersko Gaj opremilo in dalo pomen prostorom nekdanje šole v Studenicah z namenom popularizacije izjemno zanimive naravne…

Motorik park pod Bistriškim Vintgarjem

Povzetek: Upravičenec Picerija Kuki razvija novi športni center s tremi tenis igrišči na prostem, pokrito tenis dvorano z dvema igriščema in fitnes dvorano ter vsemi pripadajočimi servisnimi prostori, z gostinsko ponudbo, prenočišči in sejno dvorano. V okviru operacije bo upravičenec…

Podnevi in ponoči v Halozah

Območje LAS Dobro za nas ima številne omejitvene dejavnike in razvojne niše, še zlasti na območju Haloz, ki še vedno veljajo za sinonim revščine in zaostalosti. Tukaj je zabeležena zelo visoka stopnja odseljevanja in staranja prebivalstva, zelo malo delovnih mest…

Dobrote podeželja

Glavne dejavnosti: V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z novimi pripomočki ter razvili nove produkte. Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za…

Po poteh naravne in kulturne dediščine

Povzetek: Občina Poljčane je v skrbi za kulturno dediščino, ohranjanju naravnega okolja in v želji po nadaljnjem ustvarjanju razvojnih priložnosti, temelječih na naravni in kulturni dediščini območja, oblikovala projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine v katerega sta vključena dva…

Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

POVZETEK: Na območju občine Makole je v zadnjih letih prišlo do različnih pozitivnih premikov na področju turizma. Ker ravno poteka praznovanje ob 250 letnici župnije Makole, želimo v turistično ponudbo teh krajev v prihodnje vključiti tudi versko komponento. S projektom…

ŠtokWenzel – oživljamo dediščino vinarstva

POVZETEK: Operacija se osredotoča na oživljanje kulturne dediščine na inovativen način s prezentacijo izdelkov iz starih rabljenih materialov. Rekonstruirala se bo stara vinska klet, ki predstavlja kulturni spomenik. Namen obnovljene kleti je poraba prostora za prezentacijo lastnih izdelkov izdelanih iz recikliranih…

Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi

POVZETEK: Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi  z akronimom Aktivno Pohorje je nadgradnja projekta Po poteh kulturne dediščine Pohorja z akronimom Doživetje Pohorje. Nov projekt povezuje 3 projektne partnerje: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost Tinje ter…

Promocijsko-degustacijski prostor – VTC 17

POVZETEK: Operacija predstavlja velik premik v povezovanju, promociji in vključevanju novih vsebin v lokalno turistično ponudbo območij občin Rače-Fram in Slovenska Bistrica ter celotnega območja LAS. Predstavlja inovativen pristop pri trženju kmetijskih proizvodov z novimi vsebinami, ki so pomembne za nadaljnje…
Meni