Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

Izboljšanje in nadgradnja storitev spletne tržnice jemdomace.si – Kupujmo lokalno

Povzetek: Z namenom pridobivanja novih odjemalcev ter ohranjanja dejavnosti spletne tržnice in trenutne zaposlitve, bo prijavitelj Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v okviru operacije nadgradil obstoječe storitve, ki bodo omogočile vključevanje novih ciljnih skupin in optimizacijo stroškov delovanja. Največji del…

Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu

Povzetek: Namen operacije je varovanje in inovativno oživljanje vodnih virov Črešnjevca ter dvig zavesti o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine Črešnjevca. Črešnjevec se lahko pohvali z izjemno velikim številom vodnjakov. V celotni krajevni skupnosti jih je več kot 35.…

Dobrote s srcem

Povzetek: V zavodu za zaposlovanje invalidnih oseb Mozaik dobrot Fram dnevno pripravljajo bogat in širok asortima pekovskih in slaščičarskih izdelkov. Izdelke vsakodnevno dostavljajo v šole in vrtce na območju Slovenske Bistrice, Rač in Frama. Od ponedeljka do petka imajo tudi…

Odpadno jedilno olje ni odpadek

Povzetek: Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti in s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na območju LAS Dobro za nas. Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko…

Oprema in promocija za ohranitev dediščine Dravinjske doline

Povzetek: Turistično društvo Samostan Studenice bo skupaj s partnerji: Spletno trgovino in storitve Wlan-sat,  Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Turističnim društvom Breza Pragersko Gaj opremilo in dalo pomen prostorom nekdanje šole v Studenicah z namenom popularizacije izjemno zanimive naravne…

Motorik park pod Bistriškim Vintgarjem

Povzetek: Upravičenec Picerija Kuki razvija novi športni center s tremi tenis igrišči na prostem, pokrito tenis dvorano z dvema igriščema in fitnes dvorano ter vsemi pripadajočimi servisnimi prostori, z gostinsko ponudbo, prenočišči in sejno dvorano. V okviru operacije bo upravičenec…

Podnevi in ponoči v Halozah

Območje LAS Dobro za nas ima številne omejitvene dejavnike in razvojne niše, še zlasti na območju Haloz, ki še vedno veljajo za sinonim revščine in zaostalosti. Tukaj je zabeležena zelo visoka stopnja odseljevanja in staranja prebivalstva, zelo malo delovnih mest…

Dobrote podeželja

Glavne dejavnosti: V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z novimi pripomočki ter razvili nove produkte. Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za…

Po poteh naravne in kulturne dediščine

Povzetek: Občina Poljčane je v skrbi za kulturno dediščino, ohranjanju naravnega okolja in v želji po nadaljnjem ustvarjanju razvojnih priložnosti, temelječih na naravni in kulturni dediščini območja, oblikovala projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine v katerega sta vključena dva…

Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

POVZETEK: Na območju občine Makole je v zadnjih letih prišlo do različnih pozitivnih premikov na področju turizma. Ker ravno poteka praznovanje ob 250 letnici župnije Makole, želimo v turistično ponudbo teh krajev v prihodnje vključiti tudi versko komponento. S projektom…