Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Dobro za nas, (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, dne 29. 8. 2018 objavlja 1. popravek 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

Popravek dokumenta: Vloga za prijavo operacije_ LAS DZN 2018_EKSRP, stran 16, poglavje 12: Obvezne priloge, priloga 9: Letni računovodski izkazi vlagatelja in partnerjev za preteklo leto

Priložiti je potrebno letne računovodske izkaze z Bilanco stanja in Izkazom poslovnega izida za leto 2017.

Popravljen dokument, ki je del razpisne dokumentacije, je objavljen na zavihku Javni pozivi: https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/

Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed